این شرکت علاوه بر تامین کالاهای اساسی پروژه ( که همواره کوشیده است تا از برندهای برتر جهانی و قابل اعتماد انتخاب گردند) ، توجه ویژه ای نیز به تجهیزات جانبی پروژه داشته است .
زیرا معتقدیم یک پروژه هر چند با دستگاههای حرفه ای تجهیز شده باشد ، در صورت عدم بسترسازی مناسب و استاندارد، خروجی و بازده خوب و مطلوبی نخواهد داشت.
کابلهای مرغوب و استاندارد اروپایی ، پایه های سقفی و دیواری شکیل و کاربردی جهت ویدئوپروژکتورها، و تجهیزاتی از این دست، از جمله مواردی میباشد که در سبد محصولات این شرکت ارائه میگردد.
Grandview
Tasker
برندهایی که با آنها کار میکنیم