میکروفن های کنفرانس کارول تایوان

– کیفیت صدای مقبول
– مجهز به امکانVoiceActive
-مرکز دستگاه رک مونت
– امکان اتصال سی عدد میکروفون (قابل افزایش تا دویست عدد با استفاده ازBooster)

کاتالوگ

برندهایی که با آنها کار میکنیم