این شرکت علاوه بر تأمین کالاهای اساسی پروژه (که همواره کوشیده است تا از برندهای برتر جهانی و قابل اعتماد انتخاب گردند)، توجه ویژه ای نیز به تجهیزات جانبی پروژه داشته است .

زیرا معتقدیم یک پروژه هر چند با دستگاههای حرفه ای تجهیز شده باشد، در صورت عدم بسترسازی مناسب و استاندارد، خروجی و بازده خوب و مطلوبی نخواهد داشت.
کابلهای مرغوب و استاندارد اروپایی، پایه های سقفی و دیواری شکیل و کاربردی جهت ویدئوپروژکتورها، و تجهیزاتی از این دست، از جمله مواردی میباشد که در سبد محصولات این شرکت ارائه میگردد.

پایه‌ی پروژکتور 

Grandview

کابل تخصصی 

Tasker

برندهایی که با آنها کار میکنیم