دیتا ویدئو پروژکتور

 دیتا ویدئو پروژکتور کریستی

کمپانی کریستی کانادا، گسترهء وسیعی از ویدئوپروژکتور، در رده های مختلف 3LCD, 1DLP,3DLP با شدت روشنایی و کیفیت تصویر بالا به شما پیشنهاد میدهد.
کریستی برای کاربری های مختلف، از اتاق جلسات تا اجراهای زنده و ویدئو مپینگ، پاسخی حرفه ای ارائه میکند.
ویژگیهای بارز ویدئو پروژکتورهای کریستی بدین شرح است:
  • هزینه های سرویس و نگهداری پایین
  • قابل اعتماد
  • کارکرد طولانی در سالهای متمادی
  • کاربری آسان
در جدول زیر، نگاهی کلی به مدلهای مختلف دستگاههای ویدئوپروژکتور کریستی شده است:

(برای دریافت کاتالوگ هر دستگاه، روی نام آن کلیک کنید)

Illumination Technology
روشنایی لامپ
تکنولوژی تصویر
رزولوشن
نام دستگاه
450W NSH 20.000 3chip DLP 2K Boxer 2K20
450W NSH 25.000 3chip DLP 2K Boxer 2K25
450W NSH 30.000 3chip DLP 2K Boxer 2K30
6x 450W NSH 30.000 3chip DLP 2K Boxer 30
6x 450W NSH 30.000 3chip DLP 4K Boxer 4K30
Laser Phosphor 3.500 1chip DLP HD Captiva DHD400S
2x 465W 11.875 1chip DLP HD Christie D12HD-H
2x 465W 12.500 1chip DLP WUXGA Christie D12WU-H
Laser Phosphor 13.000 1chip DLP HD Christie D13HD-HS
Laser Phosphor 13.500 1chip DLP WUXGA Christie D13WU-HS
Xenon bubble 22.500 3chip DLP 4K Christie D4K2560
Xenon bubble 35.000 3chip DLP 4K Christie D4K3560
Christie scalable laser 60.000 3chip DLP 4K Christie D4KLH60
2x 430W UHP 9.500 1chip DLP HD Christie DHD1052-Q
Laser Phosphor 5.000 1chip DLP HD Christie DHD555-GS
3LCD  – Christie DHD599-GS
Solid state (laser Phosphor) 6.300 1chip DLP HD Christie DHD700-GS
Solid state (laser Phosphor) 6.900 1chip DLP HD Christie DHD850-GS
Dual 350W UHP 7.200 1chip DLP HD Christie DHD851-Q
Dual 370W P-VIP 8.200 1chip DLP HD Christie DHD951-Q
1.2kW CERMAX (R) xenon 8.500 3chip DLP +SXGA Christie DS+10K-J
Dual 350W P-VIP 11.550 3chip DLP +SXGA Christie DS+10K-M
Dual 450W NSH 14.000 3chip DLP +SXGA Christie DS+14K-M
Dual 200W P-VIP 6.930 3chip DLP +SXGA Christie DS+6K-M
2x 430W UHP 10.000 1chip DLP WUXGA Christie DWU1052-Q
Laser Phosphor 5.400 1chip DLP WUXGA Christie DWU555-GS
 – 3LCD  – Christie DWU599-GS
Solid state (laser phosphor) 6.500 1chip DLP WUXGA Christie DWU700-GS
Solid state (laser phosphor) 7.500 1chip DLP WUXGA Christie DWU850-GS
Dual 350W UHP 7.500 1chip DLP WUXGA Christie DWU851-Q
Dual 370W P-VIP 8.500 1chip DLP WUXGA Christie DWU951-Q
Dual 350W UHP 7.500 1chip DLP WXGA Christie DWX851-Q
Dual 350W P-VIP 11.000 3chip DLP HD Christie HD10K-M
Dual 450W NSH 13.500 3chip DLP HD Christie HD14K-M
Dual 200W P-VIP 6.300 3chip DLP HD Christie HD6K-M
300W UHB 5.000 3LCD WXGA Christie LW502
330W UHP lamp 5.500 3LCD WXGA Christie LW551i
370W 6.500 3LCD WXGA Christie LW651i-D
430W 7.500 3LCD WXGA Christie LW751i-D
330W UHB lamp 5.000 3LCD WUXGA Christie LWU502
370W 6.000 3LCD WUXGA Christie LWU601i-D
430W 7.000 3LCD WUXGA Christie LWU701i-D
430W 8.000 3LCD XGA Christie LX801i-D
Dual 350W P-VIP 11.500 3chip DLP WUXGA Christie WU12K-M
Dual 450W NSH 14.000 3chip DLP WUXGA Christie WU14K-M
Dual 200W P-VIP 6.930 3chip DLP WUXGA Christie WU7K-M
Dual 350W P-VIP 10.450 3chip DLP WXGA Christie WX10K-M
6x 450W NSH Mercury illumination 30.000 3chip DLP 4K Mirage 304K
Xenon Bubble 35.000 3chip DLP 4K Roadie 4K35
Xenon Bubble 45.000 3chip DLP 4K Roadie 4K45
6.0kW,4.5kW,3kW, or 2kW Xenon 32.500 3chip DLP HD Roadie HD+35K
Dual 350W P-VIP 11.000 3chip DLP HD Roadster HD10K-M
2.0kW Xenon Bubble Lamp 12.000 3chip DLP HD Roadster HD14K-J
Dual 450W NSH 13.500 3chip DLP HD Roadster HD14K-M
2.4kW Xenon Bubble Lamp 14.000 3chip DLP HD Roadster HD16K-J
3.0kW Xenon Bubble Lamp 18.000 3chip DLP HD Roadster HD20K-J
Dual 350W P-VIP 11.550 3chip DLP +SXGA Roadster S+10K-M
Dual 450W NSH 14.000 3chip DLP +SXGA Roadster S+14K-M
3.0kW Xenon Bubble Lamp 20.000 3chip DLP +SXGA Roadster S+22K-J
Dual 350W P-VIP 11.500 3chip DLP WUXGA Roadster WU12K-M
Dual 450W NSH 14.000 3chip DLP WUXGA Roadster WU14K-M
3.0kW Xenon Bubble Lamp 18.000 3chip DLP WUXGA Roadster WU20K-J

ویدئو پروژکتورهای پاناسونیک