تجهیزات صوت عمومی سالن

 

Panasonic-Logo click copy

کمپانی پاناسونیک از سال 1979 میلادی خط تولید سیستم های صوت عمومی را پایه گذاری کرده است . به مدد بلندگوهای پاناسونیک صدای ایده آلی برای سالن ها و دیگر اماکن عمومی بوجود می آید. با استفاده از میکروفن های بی سیم دستی و گردن آویز پاناسونیک تدریس و ارائه مطالب بسیار آسان خواهد شد.
بلندگوهای دیواری

WS-M80E-K

آمپلی فایرها

WP-1400B/G

WP-1200B/G

بلندگوهای سقفی

WS-TN05N

میکروفون های بی سیم دستی و گردن آویز

WX-LT150/350

Logo_Robert_Bosch click

 

 

 

بلندگوهای دیواری

LB2-UC15 LB2-UC30

میکسرپاور و آمپلی‌فایر ها

PLE-2MA120 PLE-2MA240

میکروفن‌های دستی و تریبونی

LBC 2900

LBB 9600/20

LBB 1949

سیستم پیجینگ

PA, Commercial Sound and Emergency Sound
Paviro

Battery Chargers

PAVIRO Amplifier

PAVIRO Call Station Extension

paviro call station

paviro router

paviro controller

Plena matrix

PLENA matrix Wall Control Panel

Eight-Zone Call Station

PLENA matrix DSP Amplifiers

Matrix Mixer

Plena public address and voice alarm

Plena Voice Alarm Router

Plena Voice Alarm Call Station

Plena Voice Alarm Keypad

Fireman’s panel

Remote Control

Remote Control Extension

Remote Kit

Remote Control Extension Kit

Loudspeakers Line Isolator System

IP Audio Interface

Battery Chargers

Plena Voice Alarm Controller

Plena public address solutions

Plena All-in-One Call Station

Plena All-in-One Unit

Plena All-in-One Wall Panel

Plena System Pre-Amplifier

Plena Call Station

Plena Six-zone Call Station

Plena Tabletop Unidirectional Condenser Microphone

Plena Heavy Duty Call Station

Plena Power Amplifier

Plena Power Amplifier

Plena Power Amplifier

Plena Loop Amplifier

Plena Inductive Loop Receiver

Plena Message Manager

Plena Feedback Suppressor

Plena Weekly Timer

Plena Easy Line

Plena Mixer

Plena Mixer Amplifier

Plena Mixer Amplifier

Plena Amplifier

Plena Two-zone Call Station

Plena All‑Call Call Station

Plena Easy Line Heavy Duty Call Station

Wall Panel

Plena Mixer Amplifier

Plena Easy Line SD Tuner BGM source

Digital PA and emergensy sound
Praesideo system

Network Controller

PC Call Server and PC Call Server NCO Client

PC Call Station Client

PC Telephone Interface Client

Power Amplifiers

Basic Amplifiers

Multichannel Interface

Call Station Basic

Call Station Keypad

Numeric Keypad

Call Station Module

Call Station Keypad Module

Call Station Interface

Call Station Remote

Call Stacker

Praesideo Call Station Remote Module

IP Audio Interface

Praesideo Audio Expander

CobraNet Interface

OMNEO Interface

Microphones
Wired

LBB 9600/20

LBB 1950/10

LBB 1949/00

LBC 2900/xx

LBB 9099/10

LBB 9082/00

LBB 9081/00

LBB 9080/00

Wireless

Lavelier Microphone

UHF Wireless Microphone Receivers

UHF Wireless Handheld Microphones

UHF Wireless Belt-pack Transmitters

MW1‑HMC Head-worn Microphone

Loudspeakers
Ceiling

LC6-SW100-L

LC6-S-L

LC6-100S-L

LC20-PC60G6-8 Premium

LC20-PC60G6-6 Premium

LC2‑PC60G6‑12 Premium‑sound

LC2‑PC60G6‑10 Premium‑sound

LC2‑PC60G6‑8H Premium‑sound

LC2‑PC30G6‑8L Premium‑sound

LC2‑PC30G6‑8 Premium‑sound

LC2‑PC30G6‑4 Premium‑sound

LP6-S-L

LC4 Ceiling Loudspeaker Range

LC1 Modular Ceiling Loudspeaker Range

LBC 3099/41

LBC 3090/31

LBC 3090/01

LBC 3087/41

LBC 3086/41

LHM 0606/xx

LC5-WC06E4

LC3-UC06E

LC3 Ceiling Loudspeaker Range

LBC 3951/11

LBC 3950/01

cabinet

LB1-UM06E-1

LBC 3011/x1

LBC 3018/01

Cabinet Loudspeakers

Cabinet Loudspeakers

Corner Cabinet Loudspeakers

Cabinet Loudspeakers

Bidirectional Cabinet Loudspeakers

Premium-sound Cabinet Loudspeaker Range

LB1‑UMx0E

LB6-100S

LB6-S

LB6-SW100

LP6-S-L

 

Column

Column Loudspeakers

LA1‑UMx0E-1

 

line array

LBC 3200/00

LBC 3201/00

LBC 3210/00

 

vary directional array

Vari‑directional Array

Sound Projectors

LBC 3941/11

LBC 3094/15

LBC 3095/15

LP1‑BC10E-1

LP1‑UC10E-1

LP1‑UC20E-1

LS1‑UC20E-1

LBC 3430/03

LBC 3432/03

LS1‑OC100E-1


logo copy